รู้ทันต้อกระจก รู้ก่อนเสี่ยงน้อยกว่า 

ต้อกระจกนั้นเป้นหนึ่งในปัญหาของงสาธารณสุขของประเทศไทยที่ทำให้หลากหลายคนนั้นสูญเสียการมองเห็นเลยก็ว่าได้  ซึ่งการมองเห็นนั้นอย่างที่เรารู้กันว่ามีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างมาก และ หลากหลายคนนั้นมักจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปจนทำให้บางครั้งไม่มีการตรวจสุขภาพประจำ และ ส่งผลให้ต้อกระจกนั้นเติบโต และ แข็งขึ้นเรื่อย ๆ  และส่งผลในเรื่องของการมองเห็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจในเรื่องของการ ต้อกระจกให้มากขึ้น รู้ก่อนเสี่ยงน้อยกว่า   ต้อกระจกไม่เกิดขึ้นกเฉพาะผู้สูงอายุ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ การพบเจอ ต้อกระจกนั้นไม่เพียงแค่ผู้สุงอายุเท่านั้นที่สามารถที่จะเกิดต้อกระจกได้ เพราะว่าต้อกระจกนั้นสามารถที่จะพบได้ตั้งแต่วัยทารก จากพันธุกรรมเลยก็ได้ ดังนั้นใครที่มองว่าต้อกระจกนั้นเป้นเรื่องใกลตัวนั้นอาจจะต้องมองใหม่เพราะว่าต้อกระจกนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดด้วยเช่นกัน    ตาบอดเพราะต้อกระจกได้   อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ ของ การมองเห็นนั้นหลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่านั้นสามารถที่จะทำให้เกิดภาวะตาบอดได้ด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าต้อกระจกนั้นจะทำให้การมองเห็นของเรานั้นแย่ลงเรื่อย ๆ และทำให้ตาพร่า ตามัว และสุดท้ายนั้นเมื่อต้อกระจกนั้นแข็งมากเกินไปนั้นจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่เป็นต้อกระจก และ […]