บทบาทของแพทย์พยาบาลกับการรักษาแบบประคับประคอง

อาจจะกล่าวได้ว่าแม้ในปัจจุบันนี้การแพทย์และการรักษาโรคต่างๆ จะไปไกลเพียงใด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดจะจบลงอย่างสมหวัง และรอดชีวิตในคนป่วยทุกราย อย่างไรก็ดี บทบาทของแพทย์พยาบาลกับการรักษาแบบประคับประคองนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะการรักษาแบบประคับประคองนั้นไม่ได้หมายความว่า เราจะปล่อยให้คนป่วย ป่วยและเจ็บปวดไปตามยถากรรมแต่อย่างใด ทว่าหมายถึงการรักษาให้คนป่วยหายจากอาการเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง  1.บรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น  ทุกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นช่วงที่อาการของโรคนั้นสุกงอมแล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่าความเจ็บปวดจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้คนไข้เกิดความเจ็บปวดตามร่างกาย รวมไปถึงการหายใจลำบาก และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในบทบาทของแพทย์และพยาบาลที่สามารถทำได้ก็คือการจ่ายยารักษาโรคตามที่เกิดความเจ็บป่วย ทว่าการรักษานั้นไม่ได้แปลว่าเป็นการยื้ออาการของโรค ทว่าก็ไม่ใช่การเร่งรัดให้เสียชีวิตเร็วขึ้นอีกเช่นกัน โดยแพทย์และพยาบาลจะมีการพิจารณาถึงระดับความเจ็บปวดตามร่างกายที่เกิดขึ้นของคนไข้และจ่ายยาแก้อาการปวดตามอาการ ยาที่แก้อาการปวดเองก็มีทั้งยาในกลุ่มไม่เสพติด หากระดับความเจ็บปวดน้อย และยากลุ่มที่มีการเสพติดได้ หากมีอาการปวดมาก ตามลำดับ  2.ทำความเข้าใจกับญาติคนไข้และตัวคนไข้เอง  […]